Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Dobrovolnictví či odborná praxe v Centru hiporehabilitace Mirákl,o.p.s.,
Popis

Milí zájemci o dobrovolnictví či odbornou praxi v Centru hiporehabilitace Mirákl,o.p.s.,

 

jsme organizace zabývající se komplexní léčbou dětí především s využitím koní, tzv. hipoterapií v rámci týdenních pobytů v jezdeckém areále v Bohuslavicích na Vysočině, a to v intenzitě 2-3 pobytů měsíčně vždy pro 15 dětí.  Během celého roku se tedy uskuteční cca 22 pobytů a touto komplexní péčí projde bezmála 200 dětí.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s handicapovanými dětmi, a to pomocí především hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, různých forem sociální rehabilitace a psychoterapie. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Komplexní péče je navrhována jak pro děti zcela imobilní s těžkými často kombinovanými vadami, tak pro děti s potížemi mírnějšího rázu a příznivější prognózy. Klienti jsou děti již od cca 2 měsíců věku. Věková hranice je 15 let.

Veškeré aktivity jsou vedeny především prožitkovou formou. Děti se na terapii těší, baví je a individuálně je rozvíjí nejen ve sféře motorické, ale i psychosociální.

Právě průkazné a neustále se zlepšující se zdravotní stavy našich klientů, kteří se k nám ve velké míře opakovaně vracejí, jsou tím nejpodstatnějším měřítkem naší práce.

Uplatnit se lze u nás především v těchto oblastech:

  • asistence při veškerých individuálních či skupinových terapeutických aktivitách (hiporehabilitace, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, sociálně terapeutická péče)
  • pomoc s péčí o zvířecí terapeuty (psi a koně), kteří jsou pro terapie speciálně trénovaní a snaha o jejich maximální welfare
  • jednorázová dobrovolnická činnost či odborná praxe v rámci týdenního rehabilitačního pobytu či pravidelné setkávání v rámci pobytů na vybraných terapiích a činnostech
  • zapojit se lze i v oblasti PR a fundraisingu především prostřednictvím šíření povědomí o činnosti Centra hiporehabilitace o.p.s. na internetu a sociálních sítích, vyhledávat nové fundraisingové trendy a grantové výzvy u nás i ve světě, pomoc s vyhledáváním nových dárců z řad právnických i fyzických osob, apod.

Dobrovolník či praktikant by měl být starší 15 let a nemělo by proti němu být vedeno trestní řízení (potvrdit stačí čestným prohlášením o bezúhonnosti). Svou činností nenahrazuje práci odborného pracovníka, ale na úrovni svých možností a schopností ji bez nároku na finanční odměnu vhodně doplňuje a rozšiřuje.

 

O výkonu dobrovolnické služby či odborné praxe je uzavírána smlouva specifikující její rozsah. Kromě možnosti uplatnění se v nabízených aktivitách, získání zajímavých zkušeností a zapojení se do stabilního pracovního týmu je samozřejmostí i zaškolení a odborné vedení.  Při souvislé činnosti lze v rámci našeho areálu využít i zdarma ubytování a stravování. Dobrovolníkům též zajišťujeme i pojištění pro případ úrazu či škody na majetku a proplácení cestovného.

 

Pokud Vás zaujalo poslání naší služby a její cílová skupina a chtěli byste se stát i třeba jen krátce součástí naší organizace, budeme velice rádi, pokud nás budete kontaktovat. Rádi uvítáme i další nové nápady a možnosti, jak a čím naše klienty dále rozvíjet a obohacovat a naše služby tak dále zlepšovat.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Hotařová:                   hotarova89@seznam.cz                           721729707

 

Motto:  „Schopnost nezištné pomoci je vlastností povah vznešených."   

Více informací o naší organizaci a činnosti, kterou poskytujeme na www.chmirakl.cz nebo na  https://www.facebook.com/hiporehabilitacemirakl/

 

Platnost do 31. 12. 2020
Vytvořena 24. 6. 2020
Tagy brigáda

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi prezenční
Aplikovaná informatika prezenční
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi prezenční
Cestovní ruch prezenční
Aplikované strojírenství prezenční
Aplikovaná informatika prezenční
Porodní asistentka prezenční
Všeobecná sestra prezenční
Zdravotně sociální pracovník kombinovaná
Zdravotně sociální pracovník prezenční
Finance a řízení prezenční
Cestovní ruch prezenční

Přílohy

Mirakl_dobrovolnici_praktikanti.docx (1140 kB)