Vítejte v portálu praxí VŠPJ!

Posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava je poskytovat vzdělání zaměřené především na potřeby regionálního trhu práce a intenzivně spolupracovat s regionálními zaměstnavateli. Jedním z klíčových prvků tohoto procesu jsou praxe studentů u zaměstnavatelů. Tento portál umožňuje a zjednodušuje komunikaci mezi zaměstnavateli, školou a studenty.

Jsem firma


Jak začít?

Prvním a nejdůležitějším krokem je registrace Vaší firmy do portálu praxí VŠPJ. Po vyplnění několika údajů a po potvrzení registrace Vám bude portál zpřístupněn a budete moci hledat nové talenty do své firmy. K dispozici jsou Vám FAQ, kde naleznete všechny potřebné informace o fungování portálu, a také kontaktní osoby, na které se můžete obrátit s případnými problémy či dalšími dotazy.

Registrovat moji firmu do portálu praxí VŠPJ

Jsem student


Jak začít?

Přihlášení do portálu praxí VŠPJ je snadné. Použijte svoje přihlašovací jméno a heslo, které máte do ostatních systémů v rámci VŠPJ. V portálu jsou Vám k dispozici FAQ, kde naleznete všechny potřebné informace o fungování portálu, a také kontaktní osoby, na které se můžete obrátit s případnými problémy či dalšími dotazy.

Výhody pro zaměstnavatele

Realizace praxe studenta znamená pro zaměstnavatele především možnost vyzkoušet si potenciálního nového zaměstnance, možnost zadat studentovi samostatnou práci a v neposlední řadě i zadat studentovi řešení určitého problému formou bakalářské práce.

Případné zvýšené náklady zaměstnavatelů mohou být vyváženy daňovými úlevami dle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně §34f, §34g a §34h.

Výhody pro studenty

Možnost ověřit si získané teoretické poznatky během studia v praxi je k nezaplacení. Po ukončení vysoké školy se student dokáže rychleji adaptovat v pracovním procesu a jeho znalosti a dovednosti jsou mnohem univerzálnější než studentů, kteří žádnou praxi dosud neabsolvovali.