Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Úřednice/úředník na úseku provozně ekonomickém odboru personálního a hospodářské správy
Firma Kraj Vysočina
Místo výkonu práce Jihlava
Nástup možný od 1. 3. 2023
Popis
 • zajišťuje evidenci majetku v objektech pracovišť krajského úřadu
 • zajišťuje komplexní zpracování požadavků objednávkového systému na svěřeném úseku
 • zajišťuje vybavení pracovišť krajského úřadu, dodávky kancelářského materiálu a dodávky služeb souvisejících s provozem pracovišť krajského úřadu
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • zajišťuje dodávky kancelářského a provozního materiálu v souladu s pravidly pro výběrová řízení, včetně kontroly dodržování stanovených provozních limitů, provádí posouzení oprávněnosti výdaje v souladu s objednávkou nebo smlouvou
 • sleduje vývoj čerpání položek rozpočtu v souvislosti s provozními ukazateli, rozhoduje o oprávněnosti výdajů z hlediska hospodárnosti efektivnosti a účelnost
 • provádí předběžnou, průběžnou nebo následnou finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a dle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu v rozsahu svých pravomocí a odpovědností vyplývajících z pracovního zařazení
 • vede pomocné evidence pro potřeby správy a provozní činnosti úřadu
 • vede operativní evidenci ostatního majetku, vyhotovuje podklady pro zaúčtování do podrozvahové evidence
 • vede evidenci přidělených osobních ochranných prostředků, včetně zajištění objednávek dle požadavků příslušných vedoucí zaměstnanců na přidělení nebo obnovu
 • zpracovává požadavky objednávkového systému na úseku hospodářské správy, zajišťuje dodání zboží, kontroluje soulad dodaného zboží s objednávkou a daňovým dokladem
 • vyhledává a užívá veřejné webové stránky dodavatelů k zajištění služeb a dodávek souvisejících s provozem krajského úřadu

požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a znalost vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v principech evidence majetku organizací
 • smysl pro týmovou práci
 • výborné organizační a koordinační schopnosti
 • analytické a logické schopnosti
 • komunikativnost a schopnost jednat s lidmi
 • pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení a časovou flexibilitu
 • uživatelskou znalost operačního systému MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

 • znalost zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zkušenosti s oceňováním, evidencí a členěním majetku, odpisováním dlouhodobého majetku, účtováním o odpisech a oprávkách
 • zkušenosti s provedením inventarizace majetku a závazků

nabízíme:

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zahájení pracovního poměru možné od 1. 3. 2023
 • plný pracovní úvazek
 • 9. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

Benefity - příspěvek na: stravování, dopravu, penzijní připojištění, sportovní, kulturní, vzdělávací aktivu dle vlastního výběru, práce z domu.

Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Úplné znění inzerátu společně s bližšími informacemi najdete na www stránkách Kraje Vysočina v sekci volná pracovní místa, pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina. Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 25. 11. 2022 do 12.00 hod. Aby Vám nějaké další nové vyhlášené výběrové řízení neuniklo, můžete si zde nastavit odběr novinek.

Platnost do 25. 11. 2022
Vytvořena 9. 11. 2022
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Finance a řízení kombinovaná
Finance a řízení prezenční
Finance and Management prezenční
Finance a řízení kombinovaná
Finance a řízení prezenční

Přílohy