Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického Havlíčkův Brod
Firma Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Popis

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
__________________________________________________________________________________
Nabízí volné služební místo (zástup za rodičovskou dovolenou) č.j.:KHSV/12830/2021/ZR/OPD/Šul
Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického Havlíčkův Brod a Pelhřimov
s místem výkonu práce územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003
stručná charakteristika vykonávaných činností:
 Samostatný výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, především v oblasti epidemiologie včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.
 Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
 Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.
 Šetření podání, podnětů a stížností občanů.
 Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich.
požadujeme:
 vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program a zároveň odborná způsobilost zdravotnických pracovníků nebo jiných pracovníků ve zdravotnictví podle zák. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
 schopnost samostatného řešení problémů, schopnost týmové spolupráce,
 dobré komunikační a organizační schopnosti,
 dobrá uživatelská znalost práce na PC
 odpovídající pracovní nasazení a odpovědný přístup k plnění úkolů
 řidičské oprávnění skupiny „B“
výhodou:
 zkušenosti z oblasti veřejné správy
 znalost zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o státní kontrole a správního řádu
nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou) dle § 178 zákona o státní službě
 platové podmínky dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (10.platová třída)
 pružná pracovní doba
 5 týdnů dovolené
 předpokládaný nástup červenec 2021/dohodou
Zájemce zašle přihlášku společně s profesním životopisem a prostou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání:
 v elektronické podobě na e-mailovou adresu hana.sulcova@khsjih.cz (do předmětu zprávy uveďte text „výběrové řízení – vrchní referent/rada EPI HB a PE“) nebo
 v písemné podobě na kontaktní adresu Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava (obálku označte textem „výběrové řízení - vrchní referent/rada EPI HB a PE“)
 uzávěrka přihlášek je 22.6.2021 včetně
 bližší informace na tel. čísle 569 474 213, příp. 566 650 812.
Zasláním přihlášky a životopisu na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, uděluje účastník výběrového řízení souhlas ke zpracování jeho osobních dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem provedení výběrového řízení
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Vyhlášeno dne 1.6.2021 MUDr. Jan Říha
Svěšeno dne ředitel KHS kraje vysočina
se sídlem v Jihlavě

Platnost do 22. 6. 2021
Vytvořena 10. 6. 2021
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Porodní asistentka kombinovaná
Porodní asistentka prezenční
Všeobecná sestra kombinovaná
Všeobecná sestra prezenční
Zdravotně sociální pracovník kombinovaná
Zdravotně sociální pracovník prezenční

Přílohy