Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Technik KIS - informační a komunikační služba - HZS Kraje Vysočina
Popis

Výběrové řízení na pozici Technik KIS - informační a komunikační služba

 

30362038   2.4.3.  Komisař – technik KIS – komunikační a informační služba 7.01. 

Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracování dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.

Místo služebního působiště – HZS Kraje Vysočina, úsek IZS a OŘ, odd. KIS, Jihlava                                           

Požadavky pro volné služební místo:

  1. stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu
  2. zaměření vzdělání
    • technické
    • informatika
  3. znalost práce s PC (pokročilá znalost práce s produkty Microsoft, základní znalost relačních databází a SQL programování, instalace HW a SW)
  4. řidičské oprávnění sk. B
  5. schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:  1. 12. 2020

Tarifní třída: 7

Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kontaktní adresu a telefon, popř. e-mail,  na adresu: HZS Kraje Vysočina, personální oddělení, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Předpokládá se vypsání náborového příspěvku ve výši 80 000 Kč.

Informace o vypsaném výběrovém řízení bude zveřejněna na webových stránkách HZS Kraje Vysočina (https://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina-menu-kariera-volna-mista.aspx )

Kontaktní osoba:

Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz;

 

Platnost do 30. 11. 2020
Vytvořena 10. 6. 2020
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Aplikovaná informatika kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Počítačové systémy prezenční

Přílohy