Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Praktikum ve spol. BOSCH DIESEL s.r.o.
Firma BOSCH DIESEL s.r.o.
Popis

Nabízíme možnost absolvovat odbornou praxi pro studenty Katedry technických studií a Katedry ekonomických studií. Praktikantské pozice přiřazujeme dle oboru studia jak do odborných technických/výrobních, tak netechnických oddělení. Při praxi budete mít příležitost poznat chod jednotlivých odborných oddělení, spolupracovat na reálných pracovních úkolech a projektech, získávat první cenné pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí.
Praxe u nás probíhají formou dohody o pracovní činnosti (polovina pracovního úvazku), preferujeme dlouhodobou spolupráci. Můžeme se dohodnout i na spolupráci při bakalářské práci.

Máte-li zájem, oslovte kontaktní osobu:

Jarmila Procházková
Tel: +420 56 75 85 662
E-mail: Jarmila.Prochazkova@cz.bosch.com

Platnost do 31. 12. 2019
Vytvořena 30. 9. 2019
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi prezenční
Finance and Management prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Počítačové systémy prezenční
Finance a řízení kombinovaná
Finance a řízení prezenční

Přílohy