Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Vyučovací agentura Happiness
Popis

Vyučovací agentura Happiness
S NÁMI MŮŽETE BÝT I PŘI UČENÍ ŠŤASTNÍ!
INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ VYUČOVÁNÍ
SESTAVENÉ PODLE POTŘEB STUDENTŮ
FLEXIBILNÍ VÝUKA PRO KAŽDÉHO OD
PŘEDŠKOLÁKŮ PO DOSPĚLÉ
ŠIROKÁ NABÍDKA PŘEDMĚTŮ
VÝUKA JAZYKŮ PRO ŽÁKY,
STUDENTY, DOSPĚLÉ A FIRMY
KANCELÁŘ BLÍZKO CENTRA
A MNOHO DALŠÍHO


Pro více informací nás kontaktujte e-mailem na vyucovanijihlava@gmail.com
Srázná 19, Jihlava
HLEDÁME NOVÉ LEKTORY!
C h c e t e f l e x i b i l n í b r i g á d u , p r a c o v a t s d ě t m i , d o s p ě l ý m i , v y u č o v a t j a z y k y ,p ř í p a d n ě j i n é p ř e d m ě t y ? P a k n á s
k o n t a k t u j t e !

Platnost do 30. 9. 2019
Vytvořena 5. 9. 2019
Tagy brigáda

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi prezenční
Finance and Management prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Počítačové systémy prezenční
Porodní asistentka kombinovaná
Porodní asistentka prezenční
Všeobecná sestra kombinovaná
Všeobecná sestra prezenční
Zdravotně sociální pracovník kombinovaná
Zdravotně sociální pracovník prezenční
Komunitní péče v porodní asistenci kombinovaná
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví kombinovaná
Finance a řízení kombinovaná
Finance a řízení prezenční
Cestovní ruch kombinovaná
Cestovní ruch prezenční

Přílohy

Happiness-brigáda.pdf (1277 kB)