Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Analytika/analytičky informační a komunikační techniky
Popis

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

 

analytika/analytičky informační a komunikační techniky

oddělení správy informačních systémů

odboru informatiky

 

Místo výkonu práce: Cejl 73, BRNO

 

Platové podmínky:     se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády               o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách                 a správě, v platném znění, platová třída 11.

 

Termín nástupu:         co nejdříve – dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce:                                                           

Samostatně vykonává systémovou činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky, podílí se na řešení aplikačních a bezpečnostních incidentů, zabezpečuje chod výpočetní techniky v přidělené oblasti, analyzuje a zpracovává požadavky uživatelů, navrhuje změny a podílí se na realizaci záměrů odboru informatiky.

 

 

Kontaktní pracovník: Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky                                                       telefon 541 651 221.

Mgr. Martina Kučerová, Mgr. Gabriela Mátéová                oddělení personálních věcí a vzdělávání odbor kancelář ředitele, tel. 541 651 230, 541 651 205

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe studijní obory technického charakteru zaměřené na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
 • znalosti oboru: operační systém MS Windows, HW a SW pro provoz sítě, aplikační programy, komunikační prostředí datových sítí, instalace a uživatelské nastavení MS Office, mobilní komunikace, znalost IS ve veřejné správě (ekonomické, kancelářské, portálová řešení – není podmínkou)
 • jazykové znalosti: vítány
 • další požadavky:
 • schopnost pracovat v týmu
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
 • schopnost řešit problémy, zodpovědnost
 • slušné chování a vystupování
 • ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
 • pečlivost, přesnost, preciznost, schopnost koncepční práce

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 24. května 2019. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí       a vzdělávání, Žerotínovo nám.  449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

 

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží         se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti          ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou,                po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce                       k výběrovému řízení.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost                    pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Platnost do 31. 5. 2019
Vytvořena 6. 5. 2019
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Počítačové systémy prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná

Přílohy