Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Specialista dohledu kybernetického operačního centra
Firma Jihomoravský kraj
Popis

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení     dvou míst

 

Specialista dohledu Kybernetického operačního centra (KOC)

odboru kancelář ředitele

 

Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, BRNO

 

Platové podmínky:  se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

 

Termín nástupu:      co nejdříve – dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce:

Specialista/specialistka sleduje výstupy z bezpečnostních monitorovacích systémů a v případě výskytu alertu eskaluje na analytika. Při řešení bezpečnostních událostí    se podílí na kompletním zmapování všech událostí v systémech, které vedly ke vzniku kybernetické bezpečnostní události. Může se podílet na provádění systémových analýz složitých procesů detekce bezpečnostních událostí v rámci kybernetického operačního centra.

 

Kontaktní pracovník: Bc. Aleš Staněk, vedoucí Kybernetického operačního centra, odboru kancelář ředitele, telefon 541 658 903.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe zaměření na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
 • znalosti oboru: praktická znalost HW, SW a základních OS, praktické zkušenosti s LAN a WAN sítěmi, znalost bezpečnosti počítačových systémů a sítí, znalost nástrojů a technologií kybernetické bezpečnosti, znalosti v oblasti detekce kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
 • jazykové znalosti: dobrá znalost odborné AJ technického směru (porozumění psanému textu)
 • další požadavky:
 • proaktivní přístup k vyhodnocování alertů z monitorovacích systémů
 • schopnost řešit problémy, zodpovědnost
 • schopnost pracovat v týmu
 • pečlivost, přesnost, preciznost, schopnost koncepční práce
 • dobré komunikační schopnosti
 • schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
 • ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
 • zájem o rozšiřování vědomostí.

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 24. dubna 2019. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám.  449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky       do výběrového řízení.

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Platnost do 14. 6. 2019
Vytvořena 16. 4. 2019
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Počítačové systémy prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná

Přílohy