Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Vedoucí oddělení správy infrastruktury a operačních systémů odboru informatiky
Firma Jihomoravský kraj
Popis

Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, BRNO

 Platové podmínky:  se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády             o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách            a správě, v platném znění, platová třída 12.

Termín nástupu:      co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: zajišťuje projekční řízení realizace a provozu IT infrastruktury s vazbou na příspěvkové organizace Krajského úřadu JMK a pracoviště Krajského úřadu JMK; zajišťuje metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti; projektování IT infrastruktury JMK, výpočetní techniky a jejich operačních systémů; přebírá, aplikuje, ověřuje, uvádí do provozu a spravuje složité síťové prostředí; odpovídá za přípravu a zpracování podkladů pro veřejné zakázky zajišťované v působnosti oddělení; odpovídá za pořizování, využívání                                   a provozuschopnost výpočetní techniky, navrhuje a zabezpečuje technické vybavení; spolupracuje s manažerem bezpečnosti informací KrÚ JMK při zpracování                         a aktualizaci dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací, při prosazování jednotlivých bezpečnostních politik a při vyšetřování bezpečnostních incidentů bezpečnostní politiky aj.

Kontaktní pracovník: Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky,                                              telefon 541 658 841.

Mgr. Martina Kučerová, Mgr. Gabriela Mátéová,      oddělení   personálních věcí a vzdělávání,                   odbor kancelář ředitele, tel. 541 651 230, 541 651 205.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe studijní obory zaměřené na oblast informatiky    a komunikačních a informačních technologií
 • znalosti oboru: operační systémy MS Windows (klientské, serverové), HW a SW pro provoz sítě, bezpečnost dat, komunikační prostředí datových sítí, MS Exchange, virtualizace serverů a desktopů
 • jazykové znalosti: anglický jazyk (min. na pasivní úrovni)
 • další požadavky:
 • pokročilé ovládání PC
 • praxe na místě vedoucího zaměstnance výhodou
 • vítána praxe ve veřejné správě
 • schopnost řídící a koncepční práce
 • schopnost pracovat v týmu a tým vést a motivovat
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost vysokého pracovního nasazení
 • odolnost vůči stresu
 • schopnost řešit problémy, zodpovědnost
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi znalosti aplikovat
 • pečlivost, přesnost, preciznost
 • schopnost koncepční práce
 • komunikační dovednosti.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29. ledna 2019. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám.  449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky       do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Platnost do 29. 1. 2019
Vytvořena 11. 1. 2019
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Finance and Management prezenční
Aplikovaná informatika kombinovaná
Aplikovaná informatika prezenční
Počítačové systémy kombinovaná
Počítačové systémy prezenční
Finance a řízení kombinovaná
Finance a řízení prezenční

Přílohy